Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής

CARDIAC LEAFLET -2013

Η Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2013.

Ο Πυρήνας της ομάδας απαρτίζεται ώς εξής:
Πρόεδρος: Δρ.  Γεώργιος Π. Γεωργίου
Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας: Δρ. Γιώργος Κανελλόπουλος

Όραμα/Vision:

Protecting the heart of our patients: collaboration between cardiologists and surgeons achieves

Ενώ και οι δύο ειδικότητες, η καρδιοχειρουργική και η καρδιολογία, μοιράζονται κοινούς στόχους όσον αφορά την έκβαση του ασθενούς, μέχρι τώρα, κάθε μια  είχε αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τηνάλλη. Γίνεται τώρα, αργά αλλά σταθερά, αποδεκτό ότι η ομαδική θεραπευτική προσέγγιση είναι πιθανώς ο καλύτερος τρόπος για ποιοτικές υπηρεσίες και για ανάπτυξη και των δύο ειδικοτήτων. Η προοπτική της διαμόρφωσης των αποκαλούμενων «ομάδων καρδιάς» (heart team), με τις οποίες καρδιοχειρουργοί και καρδιολόγοι θα δουλεύουν μαζί θα οδηγήσει στην πρόοδο.

Στόχοι της Ομάδας:

1. Παρουσίαση/συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος

Στόχος της Ομάδας Εργασίας Καρδιοχειρουργικής είναι η από κοινού παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος των δύο ειδικοτήτων, της Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής, τα οποία αφθονούν. Υπάρχουν πεδία στα οποία η μία ειδικότητα συμπληρώνει την άλλη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική παρέμβαση χωρίς τη συμμετοχή και των δύο. Αυτό καθιστά αναγκαία την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους, τον αμοιβαίο σεβασμό στα επιστημονικά επιχειρήματα και των δύο, αλλά και τον καθορισμό σημείων στα οποία πρέπει να σταματά ο ένας για να αρχίζει ο άλλος, ώστε να ολοκληρώνεται ο διαγνωστικός και θεραπευτικός κύκλος προς όφελος του ασθενούς.

2. Ο εντοπισμός κοινών αποδεκτών διαγνωστικών/θεραπευτικών πρακτικών

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πεδία στα οποία κυριαρχούν διαφορετικές και εν πολλοίς αντικρουόμενες απόψεις, κάτι που τις περισσότερες φορές είναι επιβεβλημένο αλλά και χρήσιμο. Οι διαφωνίες δημιουργούν και προάγουν τη συζήτηση και, εν συνεχεία, η συζήτηση οδηγεί στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε κοινά αποδεκτές διαγνωστικές και θεραπευτικές πρακτικές τις οποίες όλοι οφείλουμε να  σεβόμαστε και να ακολουθούμε.

Συναφές παράδειγμα αποτελεί η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Παρά τις ποικιλώνυμες και με πολλή φαντασία αλλά και «αντικειμενικότητα» σχεδιασμένες “studies”, οι κατευθυντήριες οδηγίες  συχνά  εκτροχιάζονται και ο καθένας ακολουθεί το δικό του δρόμο.  Περαιτέρω πρόβλημα αποτελεί και η νέα δυνατότητα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. Είναι άδικο και για εμάς αλλά και για τους ασθενείς να μην μπορούμε να θέσουμε σωστές αντικειμενικές ενδείξεις. Επιπλέον παράδειγμα αποτελεί και το τεράστιο πεδίο της καρδιακής ανεπάρκειας, με όλες του τις αποχρώσεις.

3.  Αγαστή συνεργασία/και ορθή επικοινωνία

Σε όλα τα παραπάνω πεδία θα μπορούσαμε καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σύμπνοιας και αγαστής συνεργασίας, αρκεί να μάθουμε να επικοινωνούμε ειλικρινά μεταξύ μας. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της Ομάδας Εργασίας Καρδιοχειρουργικής: η ειλικρινής επιστημονική και, γιατί όχι, φιλική επικοινωνία μεταξύ μας, κρατώντας ο καθένας το δικό του όπλο: νυστέρι, καθετήρα, υπέρηχο, βηματοδότη, απινιδωτή, φάρμακα και πολεμώντας με αυτά την όποια καρδιοπάθεια, ούτε τον άρρωστο ούτε το συνάδελφο.

Στην ομάδα περιλαμβάνονται καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί, το “HeartTeam”.

Η ομάδα  εργασίας στοχεύει στην ενημέρωση των συναδέλφων μέσω του διαδικτύου και των διαφόρων Σεμιναρίων για τις νεώτερες εξελίξεις όσον αφορά τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων των καρδιακών βαλβίδων τόσο σε επίπεδο πρόληψης και συντηρητικής θεραπείας όσο και επεμβατικής αντιμετώπισης που τα τελευταία χρόνια πήρε νέα ώθηση με τις διαδερμικές τοποθετήσεις συσκευών ή και προσθετικών βαλβίδων.

The field of Cardiovascular Surgery is a rapidly evolving. Transcatheter valve therapies, hybrid approaches, image guidance and new treatment modalities in coronary artery disease and Heart Failure demand for a closer interdisciplinary cooperation. The Cyprus Cardiovascular Surgery Working Group is dedicated to serve as a communication platform for the interaction between cardiologists and surgeons with the aim to promote the “Heart Team” approach. The working group is dedicated to support ESC/EACTS Guidelines in order to represent the surgical view.

USEFUL LINKS

Cardiothoracic Surgeons Network

European Society of Cardiology Working Groups

HE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO-THORACIC SURGERY