Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δρ. Γιώργος M. Γεωργίου
Αντιπρόεδρος:  Δρ. Mάριος Ιωαννίδης
Γραμματέας: Δρ. Κυριακός Γιάγκου
Β. Γραμματέα: Δρ. Ήρα Ηρακλέους – Μουστρα
Ταμίας: Δρ. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης
Μέλη:  Δρ. Ιωσήφ Μουτήρης
             Δρ. Κωνσταντίνος Μακρίδης
             Δρ. Σωτήρης Αττιπάς
Πρώην Πρόεδρος:   Δρ. Λοΐζος Αντωνιάδης