Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δρ. Χρίστος Χρίστου
Αντιπρόεδρος:  Δρ. Ηρακλέους – Μούστρα Ήρα
Γραμματέας: Δρ. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης
Β. Γραμματέας: Δρ. Χρίστος Ευτυχίου
Ταμίας: Δρ. Πέτρος Μ. Πέτρου
Μέλη:  Δρ. Ιωαννίδης Μάριος
             Δρ.  Δανιήλ Γεωργία
             Δρ. Κωνσταντίνος Μακρίδης
Εκπρόσωπος τέως Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ. Λάμπρος Κυπρή