Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δρ. Γιάγκου Κυριακός
Αντιπρόεδρος:  Δρ. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης
Γραμματέας: Δρ. Ηρακλέους – Μούστρα Ήρα
Β. Γραμματέας: Δρ. Δανιήλ Γεωργία
Ταμίας: Δρ. Κυπρής Λάμπρος
Μέλη:  Δρ. Ιωαννίδης Μάριος
             Δρ. Κωνσταντινίδης Σάββας
             Δρ. Στεφάνου Ιωάννης
Πρώην Πρόεδρος:   Δρ. Γεωργίου Μ. Γεωργίος