Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δρ. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης
Αντιπρόεδρος:  Δρ. Λάμπρος Κυπρή
Γραμματέας: Δρ. Παπασάββας Ηλίας
Β. Γραμματέας: Δρ. Λεμονιάτης Μάριος
Ταμίας: Δρ. Ηρακλέους – Μούστρα Ήρα
Μέλη:  Δρ. Ιωσήφ Μουτήρης
             Δρ.  Δανιήλ Γεωργία
             Δρ. Μακρίδης Κωνσταντίνος
Πρώην Πρόεδρος: Δρ. Χρίστος Χρίστου