ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου
Top Kinisis Travel Public Ltd
Τηλ. +357 22869723
Φαξ. +357 22869744
E-mail: [email protected]

Οίκημα ΚΕΚ

topografiko2015
(click on the image to enlarge)

2