Ομάδα Εργασίας Κληρονομικών Νοσημάτων, Μυοκαρδιοπαθειών και νοσημάτων του περικαρδίου

Η Ομάδα Εργασίας Κληρονομικών Νοσημάτων, Μυοκαρδιοπαθειών και νοσημάτων του περικαρδίου  δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2013

Ο Πυρήνας της ομάδας απαρτίζεται ώς εξής:

Πρόεδρος:  Δρ. Ήρα Ηρακλέους -Μούστρα
Αντιπρόεδρος: Δρ Λοϊζος Αντωνιάδης
Γραμματέας: Δρ  Γεωργία Δανιήλ

Μέλη:
Μούστρα – Ηρακλέους Ήρα
Δανιήλ Γεωργία
Στεφάνου Ιωάννης
Γεωργίου Πιέρος
Τάνος Μάριος
Ευαγγελάκης Ερωτόκριτος
Σιμαμονιάν
Αντωνιάδης Λοϊζος
Αγαθαγγέλου Πέτρος
Ιωαννίδης Μάριος
Χρυσόστομος Κόκκινος
Κυριακός Γιάγκου
Παναγιώτης Μαρνέλος
Ιωάννης Στεφάνου