Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η  Κ.Ε.Κ.  ιδρύθηκε το 1977.   Η  Κ.Ε.Κ. διοικείται από  9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία. Σήμερα αριθμεί 195  μέλη. Η  Κ.Ε.Κ.  είναι  ο αναγνωρισμένος επίσημος επιστημονικός φορέας της Κύπρου στον τομέα της καρδιολογίας .Είναι  μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας από το 1980 και της  Διεθνούς Εταιρείας και Ομοσπονδίας Καρδιολογίας  από το 1981.  Επιπλέον, το 1991 η ΚΕΚ υπήρξε  εκ των ιδρυτικών μελών   του Καρδιολογικού Ιδρύματος Κύπρου.

Οι σκοποί της Κ.Ε.Κ.  είναι :  (α) η  προώθηση της γνώσης για τις ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος τόσο προς τα μέλη της και τον ιατρικό κόσμο γενικά όσο και προς όφελος του κοινού,  (β) η επίτευξη των αρίστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών για τα μέλη της, (γ) η κατοχύρωση της ειδικότητας της Καρδιολογίας έναντι όλων των άλλων ειδικοτήτων και ιδίως της γενικής ιατρικής και  (δ) η διατήρηση σε ψηλό επίπεδο του λειτουργήματος του καρδιολόγου.