ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου
Top Kinisis Travel Public Ltd
Τηλ. +357 22869723
Φαξ. +357 22869744
E-mail: cycardio@topkinisis.com

Οίκημα ΚΕΚ

topografiko2015
(click on the image to enlarge)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s