‘Ευρωπαικές Ημέρες Ενημέρωσης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια

Ευρωπαικές Ημέρες Ενημέρωσης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, 3-13 Μαίου 2017

Φυλλάδιο 2017

Eπιστολή με περιγραφή εκδηλώσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΑΙΟΥ 2017

Flyer 2017