ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ομάδα Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας

Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας

Ομάδα Εργασίας Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Αποκατάστασης

Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Ομάδα Εργασίας Συγγενών Καρδιοπαθειών

Ομάδα Εργασίας Κληρονομικών Νοσημάτων, Μυοκαρδιοπαθειών και νοσημάτων του περικαρδίου

Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής

Ομάδα Εργασίας Αρρυθμιών, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Βηματοδότησης